prev
1/4
next

Baruch Haba en welkom!

Wij bieden voor alle joodse jeugd een pedagogische opvoeding in naleving van de Belgische wetgeving en volgens de grondbeginselen van de joodse godsdienst en orthodoxe traditie.
Met genoegen introduceren wij u tot de Jesode Hatora - Beth Jacob, de oudste joodse school van Vlaanderen.

Wij streven in lijn met de heterogene samenstelling van de joodse gemeenschap en de ons omringende maatschappij tot kwalitatief onderwijs waarin wederzijds respect en begrip centraal staan. Wij motiveren onze leerlingen zowel tot de ontwikkeling en het behoud van hun joodse identiteit als tot actieve participatie in de Belgische samenleving.

Om de unieke combinatie van joodse en algemene vorming te realiseren, is het studieprogramma gebaseerd op de uitwerking van het vrij gesubsidieerd onderwijs en de kennis van de Thora en Talmoed.

Diploma’s die behaald worden aan de Jesode Hatora - Beth Jacob worden erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Bovendien is het onderwijs conform de principes van de Machsikei Hadass, de charedische gemeente van Antwerpen.

Doelstellingen

Doelstellingen
Het joodse geloof kennen en beleven

Als joodse school is het voor ons prioritair om onze leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot individuen die beschikken over een uitgebreide kennis van de Thora en Talmoed en die oprecht zijn in hun godsdienstbeleving.

meer  

Historiek

Historiek
Van cheider tot officiële onderwijsinstelling

Jesode Hatora - Beth Jacob was de eerste joodse school die in Antwerpen werd gesticht en vervulde daarmee een pioniersrol. Over de exacte datum van de oprichting bestaat er geen zekerheid, omdat alle documentatie tijdens de oorlogsjaren verloren is gegaan.

meer  

Studieaanbod

Studieaanbod
Vanaf de basischool tot en met het atheneum.

Jesode Hatora - Beth Jacob biedt onderwijs vanaf de basisschool tot en met het atheneum. Onderstaand vindt u een gedetailleerd overzicht van ons aanbod.

meer  

Contact

Contact
Contacteer ons

Voor alle inlichtingen en bijkomende informatie:
Lange Van Ruusbroecstraat 12
2018 Antwerpen
Tel: 03-239.25.35
Email: info@jhbj.be

meer